Algemene informatie

Sport Coalitie Utrecht biedt een passend sportaanbod aan burgers vanaf 16 jaar en ouder die problemen hebben binnen meerdere leefdomeinen, zoals geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, middelengebruik of schulden. Vaak hebben zij hierdoor geen of moeilijk toegang tot reguliere sportmogelijkheden.

Aan het reguliere aanbod is namelijk geen gebrek, maar een passend sportactiviteiten voor mensen met complexe problematiek is lastig te vinden. Juist voor deze doelgroep wil Sport Coalitie Utrecht zich hard maken. Om deze doelgroep toch de mogelijkheid te bieden om te sporten werkt Sport Coalitie Utrecht aan maatschappelijke sportprogramma’s. Deze programma’s hebben als doel het creëren van veilige en aangepaste sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep. Sport Coalitie Utrecht staat voor een samenleving waarin niemand buitenspel staat. 

Sportactiviteiten voor en door de doelgroep
Anders dan bij een sportvereniging wordt niet van deelnemers verwacht dat ze altijd aanwezig zijn of er op vaste momenten getraind moet worden. Deelnemers kiezen zelf wanneer zij zich comfortabel genoeg voelen om te sporten. Alle deelnemers zijn welkom en kunnen op hun eigen tempo werken aan herstel. Deze methodiek is afkomstig van SveT (Sport voor een Toekomst). Binnen deze methodiek wordt hard gewerkt aan zelfontwikkeling. Zo hebben deelnemers de mogelijkheid, wanneer zij dusdanig ver in herstel zijn, om cursussen en opleidingen te volgen zoals assistent fitnesscoach en leider sport en recreatie.

Samenwerking
De Tussenvoorziening en het Leger des Heils verbinden in samenwerking met Lister, Van der Hoeven Kliniek, SVET, Jellinek, De Wilg, Ubuntuhuis, Exodus, Sport Utrecht en Stichting Life Goals de domeinen zorg en sport professioneel met elkaar. Door afspraken te maken hoe de verschillende organisaties elkaar in kunnen zetten, sluiten we ook aan bij de visie versterken sociale basis (WMO) 2018 en het Utrechts Sportakkoord dat op 24 juni 2019 is afgesloten.

Sport Coalitie Utrecht
Copyright 2024
Contact
CMS
Website ontwikkeld door Romilan ICT