Partners
De Tussenvoorziening en het Leger des Heils willen in samenwerking met Lister, Van der Hoeven Kliniek, SVET, Jellinek, De Wilg, Ubuntuhuis, Exodus, Sport Utrecht en Stichting Life Goals de domeinen zorg en sport professioneel met elkaar verbinden. Door afspraken te maken hoe de verschillende organisaties elkaar in kunnen zetten, sluiten we ook aan bij de visie versterken sociale basis (WMO) 2018 en het Utrechts Sportakkoord dat op 24 juni 2019 is afgesloten.

In samenwerking met verschillende sportorganisaties, en zorg- en welzijnsinstellingen worden er maatschappelijke sportactiviteiten georganiseerd en uitgevoerd om op die manier ook het kwetsbare deel van de bevolking toegang te bieden tot sport.

Sport Coalitie Utrecht
Copyright 2024
Contact
CMS
Website ontwikkeld door Romilan ICT